Verkstedet/galleriet vårt på Bornholm lå i Rønne og hadde vært et bakeri i årevis – Tages Bageri. Her arbeidet vi i 10 år med hver våre unika arbeider, men noe av produsjonen var også et servis, som var veldig populært.

Om sommeren fyltes øya med turister og mange besøkte galleriet vårt. Vi knyttet kontakter med gallerier og museer, dro med fullastet bil og hadde utstillinger sørover i Europa om høsten, nordover til Sverige og Norge om våren, men sommeren så oss altså på Bornholm.

To flotte fotografier av Haico, mens han arbeidet i verkstedet i Larsegade 18, Rønne.

Foto: Heidi Fokdal ©