Dansk keramisk kunst – Gunnar Jakobsen. Utgitt oktober 2014  2. utgave. ISBN 978-87-7695-314-0.      Forlaget Vandkunsten

Gros ord:

LEK MED SVART OG HVIT
I alle de år jeg har jobbet med keramikk har mine fortellinger på porselen blitt uttrykt med farger. Gjerne fargeharmonier i pastell, som kunne formidle de skjøre stemningene jeg var ute etter.
Ved å utelate fargeskalaen og bare velge de to motpolene svart og hvit, slo det meg at i visse sammenheng var det som om man så farger likevel i arbeidene.Konsentratet blir som et haikudikt, hvor det minimalistiske ekstraktet gir tross alt, opplevelsen av farger med innhold, nærhet og mening.
Jeg løfter streken ut av flaten og tar lyset til hjelp for å modellere frem et uttrykk. Altså nettopp det som er helt essensielt i leire, nemlig å forme og modellere.
Den grafiske streken får et liv, som den ellers sjelden får. Nyanser som forandrer seg når lyset skifter – en levende strek.

«Light and shadow»

«I så godt som papirtynn, utrullet fransk porselensleire skaper Gro Skåltveit kunstverk, som på å den ene siden anknytter til tradisjonell keramisk produksjon sliksom skåler, fat og vaser, men på den andre side står som selvstendige meddelelser fra menneske til menneske. Budskap om en sært følsom balanse i vår tilværelse; om en inderlig innlevelse i naturens på samme tid poetiske og grusomme virkelighet.

Iblandt formidles dette gjennom et uttrykk av forfinet eleganse og organisk voksende, nesten svevende karakter – andre ganger gjennom mer direkte billedmessig kontakt, når overflaten bearbeides som grafikk eller maleri med tekster og lyriske skildringer av positive naturopplevelser. Opplevelser, som med stor presisjon er fastholdt nettopp i overgangen mellom det groende og det for alltid fastbrente nuet.

Kanskje er det i dagboksbladene, som er en særskilt del av Gro Skåltveits produksjon, at vi kommer kunstneren nærmest. Denne intime bekjennelsesformen, som tradisjonelt er forfatterens, anvendes her for å formidle et sterkt personlig budskap om et – tross alt – optimistisk og positivt fremtidssyn.»

Kunstmuseumsjef Lars Kærulf Møller, Bornholms Museum.

«Norwegian summernight»

«Gro Skåltveit belongs to a generation of Norwegian female artist who have made their mark in the word of ceramic art. She was trained and educated at a time when Scandinavian Design started to loose its significance in Europe and the USA. Many Scandinavian potters moved away from design and concentrated on independent careers as artists. Theorists such as the now deceased Peter Dormer maintain that one can clearly detect the influences of the artistic ideals which characterize Scandinavian Design in the work of the generation to which Gro Skåltveit belongs. He refers primarily to the way in which color is used as well as the extensive use of form and ornament. As far as Gro Skåltveit is concerned it is the delicate and controlled use of color that is most predominant in her work. The ornamental is present but perhaps not so strong expressed. Much of her work can be described as abstract landscapes with poetic overtones that primarily portray mood and feelings.

The three dimensional expression in her work clearly proclaims what is of importance. Her work is pure and clear and created so that the painted medium outweighs the sculptural. I find this to be a wise choice. Also her choice of material effects. Porcelain clay offers nothing free in material effects. Porcelain is like a white page, a canvas, in itself nothing. The expression exists first and foremost as a result of intentional shaping and working; and this creates a work of art. That the artist concentrates on forms which have forever belonged to the potter’s domain, plates and vases, I see as a great advantage. Tradition can expand from within, even though many seem to have forgotten this. But this is more demanding than anything else in a time when most things have already been done. Gro is not a rebel, she is first and foremost the poet who expresses eternal themes on life; love, beauty and pleasure – in her own way, and in her own material. Such themes never go out of fashion.»

Professor Arne Åse. 2000

«Night and you’re still awake»

Tekst til utstillingen på Galleri Hervold, Hamar:

«Gro Honoré Skåltveit er kjent for sine vakre arbeider i porselen, som er vist på og innkjøpt av de viktigste museene i Norge og i utlandet. Etter mange år utenlands, har hun de siste 15 år hatt atelier i Drøbak.
Man finner hennes utsmykkinger bl.a. på Seiersten ungdomsskole, Ullerud sykehjem i Drøbak, Sentralsykehuset i Skien og andre offentlige steder.
”Porselenets evne til å fange lys er fascinerende. I lek med formelementer vokser det frem grafiske bilder, som utstråler materialets kraft, styrke og skjønnhet. Sammen med glasurer og klorider er uttrykkmulighetene uendelige.”

«Some trees, water and nothing else.»

Norsk kunstnerleksikon, I-IV fra 1982-86. Utgitt på nettet 2014.

«Bladskål med blått». 1984

Utdrag av forfatter Svein Engelstads tekst:

«I de senere år har S. arbeidet hovedsakelig med tynt porselen. Hun utnytter ofte kontrasten mellom det glaserte og uglaserte gods, og arbeider med forskjelligfarget leire, slik at hun oppnår en marmorerings- eller lagdelingseffekt. Skall og skjell er også en viktig inspirasjonskilde i den senere tid.»