JEG HAR JOBBET SOM KUNSTKONSULENT VED MANGE OFFENTLIGE BYGG I UTALLIGE ÅR. DE FLESTE GJENNOM OPPDRAG OG DELFINANSIERING FRA KORO (Kunst i Offentlige Rom). 

Ullerud helsebygg, Drøbak.  Åtte kunstnere og en landskapsarkitekt har levert forskjellige kunstprosjekt.  Annika Oscarsson og Thomas Nordström,  Arild Berg og Mona Kramer Wendelborg,  Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir,  Trine Mauritz,  Hanne Borchgrevink,  Bente von Krogh,  Øyvind Torseter.
Bladeksemplar – Katalog
Alle foto: Jiri Havran.

«Vingar flygande», 2017. Billedkunstnere Annika Oscarsson og Thomas Nordström, FASADEN.

«Vingar flygande», 2017. Billedkunstnere Annika Oscarsson og Thomas Nordström, FASADEN.

«Ullerud hage – noe å snakke om».  2017. Kunstner Arild Berg og landskapsarkitekt Mona Kramer Wendelborg. HAGEN.

«Ullerud hage – noe å snakke om».  2017. Kunstner Arild Berg og landskapsarkitekt Mona Kramer Wendelborg. HAGEN.

«Der solen er stum». 2017. Billedkunstner Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir. RESEPSJONEN.

«Klangverk» 2017.  Tekstilkunstner Trine Mauritz. SEREMONIROMMET.

«Fjord og innland». 2017. Billedkunstner Hanne Borchgrevink. 2. ETASJE.

«Firkantfat på turkis og gul vegg». 2016/2017. Keramiker Bente von Krogh. 3. ETASJE.

«Elven og veien».  2017. Tegner Øyvind Torseter. 4. ETASJE.

Smia Flerbrukshus, Drøbak    Kunstner Viel Bjerkeset Andersen. Hun har utført tre kunstprosjekt i Smia.                    Katalog til Smia. Bla-eksemplar  

1.»Interferens». Skulpturert bølgebånd rundt byggets fire fasader. 2016  2. «Hildring». Altervegg i kapellet. 2016  3. «Ventebilder». Videoprojeksjoner på lerret / sceneteppe i storsalen. 2016                             Foto: Jiri Havran

Bjønnes sykehjem, Nøtterøy 2015   Syv forskjellige kunstprosjekt både inne og ute utført av Susanne Mader, Kari Dyrdal, Ingrid Aarset, Ann-Beate Tempelhaug, Tore Gunnar Olsen, Anita Tjemsland og Inge Pedersen.             Medkonsulent: Runa Boger

«Mens vi venter på makrellen». Susanne K. Mader. 2015    Foto: Susanne K. Mader

«Skogens ro». Ingrid Aarset. 2015    Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Verdun – å leve ved vann». Kari Dybdal. 2015   Foto: Kari Dybdal.

«Holmene». Tore Gunnar Olsen. 2015    Foto: Gro H. Skåtveit

«Nøtterøy III». Anita Tjemsland. 2015.  Foto:  Espen Valvik Haraldsen

«Kaleidoskop». Inge R. Pedersen 2015.    Foto: Gro H. Skåltveit

«Dager». Ann-Beate Tempelhaug. 2015   Foto: Gro H. Skåltveit

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Nøtterøy

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Nøtterøy. Indre gården

Ås videregående skole, Ås. Skolen fikk et moderne nybygg og kunstnerne Lise Stang Lund og Gardar Eide Einarsson sto for hvert sitt kunstprosjekt.

«The Long Distace Runner» – 2010 Gardar Eide Einarson

«Yr» –  2010. Lise Stang Lund

Detalj av «Yr» – 2010 Lise Stang Lund

Son skole, Son. Etter å ha flyttet skolen mange ganger i årenes løp fikk man en helt ny i 2008. To kunstnere fikk kunstprosjektoppdrag, Alida Rudjord og Eva Schjønberg

«Sjøstjerne» – Alida Rudjord, 2008     Foto: Gro Honoré Skåltveit

Sjøstjerne –  Alida Rudjord, 2008. Fasaden.    Foto: Gro Honoré Skåltveit

Ruer – Alida Rudjord, 2008. En av fasadeveggene.    Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Livet i fjæra» – Eva Schjønberg, 2008.  Inngangspartiet.     Foto: Eva Schjønberg

«Livet i fjære». Detalj blått sneglehus – Eva Schjønberg, 2008     Foto: Eva Schjønberg

«Livet i fjæra». Detalj rosa skjell – Eva Schjønberg, 2008     Foto: Eva Schjønberg

Tune barnehjem Kunstprosjekt av Gabriella Jöransson – 2007

«Ribber og blokker «- 2007     Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Ribber og blokker» – 2007     Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Ribber og blokker «- 2007     Foto: Gro Honoré Skåltveit

ÅS UNGDOMSSENTER Knut Olav Dokken – 2006

«Eit stort amfibieliknande vesen i klare og leikne fargar flyt rundt i trapperommet på Ås ungdomssenter, som er eit tilbod for unge med åtferdsvanskar.» Utdrag fra KOROs hjemmeside

«Uten tittel» – 2006   Kunstprosjektet i det nye glasstrappehuset.   Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Uten tittel» – 2006  Et av veggarbeidene i dagligstuen til beboerne.    Foto: Gro Honoré Skåltveit

Ås Ungdomsskole, Ås med nybygget.

Dyrløkkeåsen skole, Drøbak, 1998 – 1999.  Skolen har elever fra barnehage til ut ungdomsskolen.
Den vant Norsk byggeskikks pris. Bygget sto ferdig i desember 1999 og har kunstprosjekt av flere kunstnere, som arbeider med ulike materialer:  Per Kleiva, Ola Enstad, Berit Overgaard, Finn Aage Andersen, Wenche Kvalstad Eckhoff, Trude Nordmark og Odrun T. Molnar Chiodera

Skolens logo – 1998. Formgitt av Wenche Kvalstad Eckhoff og Finn Aage Andersen.

Dyrløkkeåsen skole, Drøbak

Ferdig bygd i 1998 og har et elevtall på ca 470.

«The Big Bang». 1998 Odrun T. Molnar Chiodera. En drikkefontene    Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Midt i naturen» – 1998. Per Kleiva.  Hans kunstprosjekt omfattet også gulvet.   Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Årstidene» – 1999. Berit Overgaard.  Billedvev i administrasjonsdelen.   Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Labyrinten» – 1998. Wenche Kvalstad Eckhoff og Finn Aaage Andersen i samarbeid

«Piktogram»  – 1998. Wenche Kvalstad Eckhoff og Finn Aage Andersen   Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Uten tittel» – 1999. Trude Nordmark.  Sitteskulptur ute

«Inn og ut 1- 4» – 1998. Ola Enstad. Fire veggrelieff i metall eller stein

Heer skole, Drøbak. Skolen ble utvidt og var ferdig bygd i 1998. Fire kunstnere ble valgt til å pryde huset med sin kunst. Karen Klim og Mette Schau samarbeidet om et prosjekt, men leverte også hver sine arbeider. Trond Botnen og Jan-Kåre Øien finner vi i to av gangene.

Inngangspartiet – 1998. Karen Klim – glass. Foto: Gro Honoré Skåltveit

Kulltegning – 1998. Mette Schau    Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Titteskap» – 1998.  Samarbeide Karen Klim, glass og Mette Schau, tegning.   Foto: Gro Honoré Skåltveit

«XCIV» – 1999.  Trond Botnen    Foto: Gro Honoré Skåltveit

Detalj «Titteskap» – 1998. Karen Klim og Mette Schau. Glass og kulltegning.    Foto: Gro Honoré Skåltveit

«Dyrene i Afrika» – 1996. Jan-Kåre Øien   Foto: Gro Honoré Skåltveit

Drøbak skole, Drøbak – 1999   Elisabeth von Krogh “Figurer og tårn”           Foto: Haico Nitzsche

Aursmoen skole, Aurskog Høland kommune – 1997    «Lekeskulptur» Billedhugger Arve Rønning

Follo biltilsyn, Drøbak – 1994     Tekstilkunstner Anna-Liisa Silenti