De gamle laugene tilsa at man måtte ut i verden for å samle erfaring i håndverket sitt og på den måten har vi begge to vært rundt omkring i Europa og samlet kunnskap.
Dette var samtidig en modnings- og fordypningstid før man tok skrittet og startet eget atelier.
I årenes løp har det blitt mange verksteder med selvbygde keramikkovner, nye mer moderne maskiner, endeløse leire- og glasurprøver og nye gallerier.