Project Description

«Symetrisk»
0,60 x 0,60 m

Den menneskelige opfattelsen av skjønhet baseres på symetri, helt uavhengig av hvilken kultur vi kommer fra.