Nørresand, Gudhjem, Bornholm, Danmark

Jeg hadde verksted og galleri i Gudhjem fra 1976 til 1982.

A/S Søholm Fabriker, Rønne Bornholm, Danmark

Her arbeidet jeg som designer og teknisk leder fra 1974 – 1982

National Institute of Design, Ahmedabad, India  

Jeg jobbet som lærer ved skolen i årene 1968 – 1970.

Gustavsberg porselinsfabrik, Gustavsberg, Sverige

1967 – 68 var jeg assistent på professor Stig Lindbergs atelier

1971 – 1974 arbeidet jeg som sjef på Stig Lindbergs atelier